Vazby

Druh vazby a cena je vždy vázána na náklad

 

Vazba diplomových prací Classic

Jedná se o takzvanou metal-bindová vazba. Je to nejběžnější typ vázání bakalářských a diplomových prací. Do ocelového kanálku (hřbet) se speciálním lisem sevřou desky, mezi kterými je blok papíru s prací.

Výhodou je, že v případě chyby v celém dokumentu je možné vazbu rozvázat a papír s chybou vyměnit za opravený. Nevýhodou je pak poněkud levnější vzhled, než je tomu u vazeb ostatních.

 Vazba diplomových prací DeLuxe

Tato vazba, podobně jako je tomu například u katalogů a časopisů (vazba V2 – viz níže) je již lepená ve hřbetu a můžeme jí tak považovat za kvalitnější. Hřbet se váže do desek tvrdých desek pomocí roztaveného polyuretanového lepidla. Díky tomu svázaná práce pak vypadá podstatně profesionálněji a již jako plnohodnotná kniha, nikoliv jako je tomu u rychlovazby metal-bind.

Oproti vazbě Classic navíc umožňuje čistší a ostřejší aplikaci zlacení (v případě zájmu stříbření). To u nás není ražené jednotlivými štočky, jak se to dělá běžně v případě metal-bindu, ale na moderní digitální zlatičce, která umožňuje na desky aplikovat naprosto cokoliv. Nikoliv jen ražené písmo. Je tedy možné opatřit desky logemo fakulty nebo grafikou související s obsahem.

Spojením těchto dvou možností tak můžete relativně snadno a za zlomek nákladů docílit knihy, která zapůsobí na první pohled svojí vysokou kvalitou.

Nevýhodou oproti metal-bindové vazbě je nemožnost jednou slepený hřbet rozvázat.

Termovazba

S lepeným hřbetem máme ty nejlepší zkušeno sti a proto oproti zastaralé kroužkové vazbě nabízíme termovazbu. Ta, narozdíl od stočeného drátu vazby kroužkové pevně sváže, podobně jako vazba V2, blok papíru ve hřbetu tavným lepidlem. Stránky tak v bloku pevně drží, při otáčení se nevytrhávají a lépe se v celém dokumentu listuje. Jedná se o podobnou vazbu, jako je tomu v případě vazby DeLuxe nebo v případě časopisové a katalogové vazby.

Přední strana je většinou průhledná, následuje titulní strana dokumentu. Zadní strana a hřbet jsou kryté neprůhledně. Standardně v bílé barvě.

Vazba V1

Klasická, měkká sešitová vazba, kdy jsou jednotlivé dvojstrany na středu přeloženy a vloženy do sebe a následně do rýhovaných desek. Celek je pak ve hřbetu sešit skobami (sešívačkové spony). Následně se pak ořezává ze tří stran.

Knižní norma ON 88 3750 pro knižní vazby uvádí rozsah papíru (70 g/m2) nejvýše 60 listů (120 stran), nad tuto gramáž pak maximálně 44 listů (88 stran).

Vazba V2

Vazba V2 je velmi populární. Především se používá pro vázání katalogů a časopisů. Jedná se o stoh papírů, který je pomocí polyuretanového tavného lepidla vlepen do 4x bigovaných desek. Nejvhodnější pro tuto vazbu je pak hřbet o minimální tloušťce 5 mm až maximální 20 mm. Pro vnitřní blok doporučujeme vybírat papíry s gramáží POD 170 g/m2. Pro měkkou obálku pak s maximální gramáží běžné tloušťky do 300 g/m2

Vazba V4 ( V7, V8 )

Tuto vazbu si snadno můžeme představit jako kombinaci vazby V1 a V2. Celý blok je rozdělen do jednotlivých sešitů, které jsou následně ve hřbetu každý zvlášť svázány nití. Takto holý hřbet je pak svázán ještě dohromady, případně nafrézován a slepen tavným či knižním lepidlem. Poté je dle druhu vazby vlepen do měkkých nebo tvrdých desek.

Vazba se běžně používá při tlustších hřbetech. Protože umožňuje pohodlné listování, výborně se hodí a používá při výrobě klasických knih či tzv. paperbacků (kniha v měkkých deskách). Zároveň toto řešení umožňuje vyšší gramáže papíru, ale také lepší životnost. Jak je ale také zřejmé, jedná se o nejnáročnější vazbu z jmenovaných a od toho odvíjí i její cena.